top of page

In dit oefenboek wiskunde ontdek je duizenden oefeningen wiskunde zodat je de wiskunde leerplandoelstellingen van “2de Graad D Finaliteit Leerplan C” in je vingers en onder de knie krijgt.

Op die manier kan je met veel zelfvertrouwen, plezier en enthousiasme de uitdagende en complexe wiskunde oefeningen en taken aanvatten die je kan tegenkomen in je verdere studies.

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.

Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is. De antwoorden lees je van links naar rechts en dan van boven naar beneden.

 

 • Inhoudsopgave
 • Herhaling 1ste Graad
 • Berekeningen met getallen
 • Machten
 • Vierkantswortels en wortels
 • Verzameling van getallen
 • Eentermen en Veeltermen
 • Overzichtsoefeningen algemene bewerkingen
 • Ontbinden in factoren
 • Intervallen
 • Definitie en eigenschappen van functies
 • Lineaire vergelijkingen en functies
 • Lineaire vergelijkingen
 • Opstellen lineaire functies
 • Ongelijkheden van de 1 ste graad
 • Vraagstukken met lineaire functies en vergelijkingen
 • Eigenschappen lineaire functies
 • Overzichtsoefeningen lineaire functies
 • Kwadratische vergelijkingen en functies
 • Vierkantsvergelijkingen
 • Grafieken van kwadratische functies
 • Ongelijkheden van de 2de graad
 • Vraagstukken kwadratische functies en vergelijkingen
 • Extremum vraagstukken met kwadratische functiesk
 • Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies
 • Veeltermfuncties
 • Graad van veeltermen
 • Euclidische deling
 • Regel van Horner: functiewaarden
 • Regel van Horner: nulwaarden
 • Differentiequotienten
 • Complexe getallen
 • Goniometrische vorm complexe getallen
 • Optellen van complexe getallen
 • Vermenigvuldigen van complexe getallen
 • Vierkantswortels van complexe getallen
 • Machten van complexe getallen
 • Overzichtsoefeningen complexe getallen
 • Statistiek
 • Gegroepeerde gegevens
 • Spreidingsdiagrammen of puntenwolken
 • Overzichtsoefeningen statistiek
 • Telproblemen en combinatieleer
 • Verzamelingen opsommen
 • Tellen met een Venn diagram
 • Tellen met boomdiagram
 • Product, som en complement regel
 • Beschrijvende meetkunde
 • Cirkelr
 • Stelling van Pythagoras
 • Evenwijdige rechten en hun snijlijne
 • Stelling van Thales
 • Goniometrie
 • Rechthoekige driehoek
 • Goniometrische cirkel
 • Hoofdwaarden
 • Verwante hoeken
 • Omvormen naar 1 ste kwadrant
 • Goniometrische formules
 • Analytische vlakke meetkunde
 • Vectoren in het vlakal
 • Vergelijkingen van rechtenn
 • Afstanden en midden
 • Vergelijkingen van cirkelss
 • Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen
 • Verzamelingen
 • Element van en deel van
 • Unie van verzamelingen
 • Doorsnede van verzamelingen
 • Verschil van verzamelingen
 • Overzichtsoefeningen verzamelingen
 • Logica
 • Waarheidstabellen
 • Logische poorten
 • Logica omzetten in logische poorten
 • Booleaanse algebra
 • Grafentheorie
 • Knopen en zijden in een graaf
 • Afstanden in een graaf
 • Diameter van een graaf
 • Graad van een knoop in een graaf
 • Som van graden van een graaf
 • Eulerspoor-wandeling en Eulercircuit-cykel
 • Overzichtsoefeningen grafentheorie

 

Wiskunde Oefeningen voor 2de Graad D Finaliteit Leerplan C (PAPIER)

38,99 €Prijs
  bottom of page