top of page

In dit boek voor Wiskunde Toelatingsexamen Arts Tandarts vind je op 160 bladzijden meer dan 3200 oefeningen met oplossingen.

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast vind je 10 oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is’

Inhoud

ALGEBRA 

• bewerkingen met reële getallen en rekenregels 

• rekenen met ongelijkheden en absolute waarden van reële getallen 

• rekenregels van machtsverheffing en logaritme 

• evenredigheid en omgekeerde evenredigheid 

• reële oplossingen van vierkantsvergelijkingen 

• veeltermen met reële coëfficiënten: bewerkingen, ontbinden in factoren, veeltermvergelijkingen 

• stelsels vergelijkingen van de eerste graad met hoogstens drie onbekenden 

• bewerkingen (optelling, aftrekking, vermenigvuldiging) met matrices met hoogstens drie rijen en vier kolommen 

MEETKUNDE 

• eigenschappen van driehoeken, vierhoeken en cirkels 

• omtrek en oppervlakte van driehoeken, vierhoeken en cirkels 

• vergelijkingen van rechten, parabolen en cirkels 

• snijpunten van rechten en cirkels, snijpunten van rechten en parabolen 

• het meten van hoeken in graden en radialen 

• de goniometrische cirkel, goniometrische getallen van hoeken en van verwante hoeken 

• goniometrische getallen in functie van de lengten van zijden in een rechthoekige driehoek 

• goniometrische formules: grondformule, verdubbelingsformules

 ANALYSE 

• veeltermfuncties, rationale functies, irrationale functies, goniometrische, cyclometrische, exponentiële en logaritmische functies (alle met een beperkte moeilijkheidsgraad) en eenvoudige bewerkingen met deze functies 

o eerste en tweede orde afgeleiden van boven vermelde functies

o nulwaarden, tekenverloop, raaklijnen, stijgen en dalen, extrema, buigpunten en asymptotisch gedrag voor bovenvermelde functies 

INTEGRATIE

o berekenen van primitieven en integralen via substitutie en partiële integratie 

o berekenen van de oppervlakte van vlakke figuren beschreven door eenvoudige functies 

STATISTIEK EN KANSREKENING 

• telproblemen waarbij volgorde en herhaling al dan niet van belang zijn 

• relatieve frequentie en kans 

• kansen en voorwaardelijke kansen 

• statistische gegevens, centrum- en spreidingsmaten en grafische voorstellingen van statistische gegevens 

• de normale verdeling als continu model bij data met een klokvormige frequentieverdeling 

• interpretatie bij een normale verdeling van relatieve frequentie als oppervlakte van een gepast gebied

E-Boek : Wiskunde Oefeningen Toelatingsexamen Arts / Tandarts

19,00 €Prijs
    bottom of page