top of page

PDF Versie

In dit boek voor 3de Graad D Finaliteit Leerplan B vind je 94 bladzijden met 1900 oefeningen voor de richtingen

Editie 2024 : nu met extra vragen

Audiovisuele vorming / Beeldende vorming / Dans / Freinetpedagogie / Grieks-Latijn / Humane wetenschappen / Latijn-moderne talen / Moderne talen / Muziek / Taal en communicatiewetenschappen / Welzijnswetenschappen / Woordkunst-dramaIn deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.

Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening.

Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen.

Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

Inhoudsopgave

Exponentiele functies

Machten en Wortels

1. Verband Machten en Wortels

2. Vermenigvuldigen en delen van Machten en Wortels

3. Overzichtsoefeningen Machten en Wortels

Toenamefactor Exponentiele functie

1. Toenamefactor via percentage

2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma)

Exponentiele functies

1. Opstellen exponentiele functie

2. Van grafiek naar exponentiele functie

Exponentiele vergelijkingen

1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm

2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies

3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal )

4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal)

5. Exponentiele ongelijkheden

Vraagstukken Exponentiele functie

Overzichtsoefeningen Exponentiele functies

Logaritmen

Logaritmische functies

Rekenen met logaritmen

1. Logaritmische Getallen

2. Logaritme van een product

3. Logaritme van een quotient

4. Logaritme van een macht

5. Logaritme van som en verschil

6. Logaritme van grondgetal als breuk

7. Logaritme met omwisseling grondgetal

8. Logaritme van grondgetal als macht

9. Logaritmen met Wortels

10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen

Logaritmische vergelijkingen

Logaritmische ongelijkheden

Overzichtsoefeningen Logaritmen

Afgeleiden

Differentiequotienten

1. Differentiequotient met functievoorschrift

2. Differentiequotient met waardentabel

3. Differentiequotient met grafiek

Afgeleide in een punt

Basis Afgeleiden

1. Afgeleiden van veeltermfuncties

2. Afgeleiden van goniometrische functies

3. Afgeleiden van Exponentiele functies

4. Afgeleiden van Logaritmische functies

5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies

Berekeningen met afgeleiden

1. Productregel bij afgeleiden

2. Quotientregel bij afgeleiden

3. Afgeleiden met kettingregel

Extrema met afgeleiden

1. Maxima /minima van veeltermfuncties

2. Stijgen en dalen van veeltermfuncties

Raaklijnen

1. Raaklijnen aan veeltermfuncties

2. Raaklijnen aan Goniometrische functies

3. Raaklijnen aan exponentiele functies

4. Overzichtsoefeningen Raaklijnen

Eigenschappen van functies

Domein afleiden uit grafiek

Beeld of Bereik afleiden uit grafiek

Nulpunten afleiden uit grafiek

Positieve waarden afleiden uit grafiek

Negatieve waarden afleiden uit grafiek

Maxima afleiden uit grafiek

Minima afleiden uit grafiek

Stijgen van functie afleiden uit grafiek

Dalen van functie afleiden uit grafiek

Telproblemen en Combinatieleer

Verzamelingen opsommen

Tellen met een Venn Diagram

Tellen met Boomdiagram

Product, som en Complement Regel

Formule van Laplace

Voorwaardelijke kansen

Regel van Bayes

Statistiek

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel

Normaalverdelingen

68-95-99,7-regel

Normaalverdelingen ( met GRM )

Goniometrie

Graden en Radialen

1. Van Graden naar Radialen

2. Van Radialen naar Graden

Algemene Sinus functie

1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek

Discrete Wiskunde : Rijen

Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen

Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen

Rekenkundige rijen : oefeningen

Oefeningen met rekenkundige en meetkundige rijen

E-Boek : Wiskunde Oefeningen 3de Graad D Finaliteit Leerplan B : editie 2024

19,00 €Prijs
 • Geachte , u hebt zojuist een E book besteld op www.jozefaerts.com

  U krijgt van mij een gepersonaliseerde versie , met uw naam op elke bladzijde en in het watermerk

  Welke naam wilt u gebruiken ?

  Zodra ik uw antwoord heb , zal ik u straks uw gepersonaliseerde versie doorsturen 

  Mvg jozef aerts

  Vraagje : hoe hebt u mij gevonden ? Via welk medium ? 

   

bottom of page