top of page

PDF Versie

In dit boek voor 3de Graad D Finaliteit Leerplan B vind je 94 bladzijden met 1900 oefeningen voor de richtingen

Audiovisuele vorming / Beeldende vorming / Dans / Freinetpedagogie / Grieks-Latijn / Humane wetenschappen / Latijn-moderne talen / Moderne talen / Muziek / Taal en communicatiewetenschappen / Welzijnswetenschappen / Woordkunst-dramaIn deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.

Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening.

Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen.

Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

 • Inhoudsopgave
 • Exponentiele functies
 • Machten en Wortels

1. Verband Machten en Wortels

2. Vermenigvuldigen en delen van Machten en Wortels

3. Overzichtsoefeningen Machten en Wortels

 • Toenamefactor Exponentiele functie

1. Toenamefactor via percentage

2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma)

 • Exponentiele functies

1. Opstellen exponentiele functie

2. Van grafiek naar exponentiele functie

 • Exponentiele vergelijkingen

1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm

2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies

3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal )

4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal)

5. Exponentiele ongelijkheden

 • Vraagstukken Exponentiele functie
 • Overzichtsoefeningen Exponentiele functies
 • Logaritmen
 • Logaritmische functies
 • Rekenen met logaritmen

1. Logaritmische Getallen

2. Logaritme van een product

3. Logaritme van een quotient

4. Logaritme van een macht

5. Logaritme van som en verschil

6. Logaritme van grondgetal als breuk

7. Logaritme met omwisseling grondgetal

8. Logaritme van grondgetal als macht

9. Logaritmen met Wortels

10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen

 • Logaritmische vergelijkingen
 • Logaritmische ongelijkheden
 • Overzichtsoefeningen Logaritmen
 • Afgeleiden
 • Differentiequotienten

1. Differentiequotient met functievoorschrift

2. Differentiequotient met waardentabel

3. Differentiequotient met grafiek

 • Afgeleide in een punt
 • Basis Afgeleiden

1. Afgeleiden van veeltermfuncties

2. Afgeleiden van goniometrische functies

3. Afgeleiden van Exponentiele functies

4. Afgeleiden van Logaritmische functies

5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies

 • Berekeningen met afgeleiden

1. Productregel bij afgeleiden

2. Quotientregel bij afgeleiden

3. Afgeleiden met kettingregel

 • Extrema met afgeleiden

1. Maxima /minima van veeltermfuncties

2. Stijgen en dalen van veeltermfuncties

 • Raaklijnen

1. Raaklijnen aan veeltermfuncties

2. Raaklijnen aan Goniometrische functies

3. Raaklijnen aan exponentiele functies

4. Overzichtsoefeningen Raaklijnen

 • Eigenschappen van functies
 • Domein afleiden uit grafiek
 • Beeld of Bereik afleiden uit grafiek
 • Nulpunten afleiden uit grafiek
 • Positieve waarden afleiden uit grafiek
 • Negatieve waarden afleiden uit grafiek
 • Maxima afleiden uit grafiek
 • Minima afleiden uit grafiek
 • Stijgen van functie afleiden uit grafiek
 • Dalen van functie afleiden uit grafiek
 • Telproblemen en Combinatieleer
 • Verzamelingen opsommen
 • Tellen met een Venn Diagram
 • Tellen met Boomdiagram
 • Product, som en Complement Regel
 • Formule van Laplace
 • Voorwaardelijke kansen
 • Regel van Bayes
 • Statistiek

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel

 • Normaalverdelingen
 • 68-95-99,7-regel
 • Normaalverdelingen ( met GRM )
 • Goniometrie
 • Graden en Radialen

1. Van Graden naar Radialen

2. Van Radialen naar Graden

 • Algemene Sinus functie

1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek

 • Discrete Wiskunde : Rijen
 • Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen
 • Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen
 • Rekenkundige rijen : oefeningen
 • Oefeningen met rekenkundige en meetkundige rijen

E-Boek : 3de Graad D Finaliteit Leerplan B

19,00 €Prijs
 • Geachte , u hebt zojuist een E book besteld op www.jozefaerts.com

  U krijgt van mij een gepersonaliseerde versie , met uw naam op elke bladzijde en in het watermerk

  Welke naam wilt u gebruiken ?

  Zodra ik uw antwoord heb , zal ik u straks uw gepersonaliseerde versie doorsturen 

  Mvg jozef aerts

  Vraagje : hoe hebt u mij gevonden ? Via welk medium ?