top of page
 • Inhoudsopgave
 • Berekeningen met getallen
 • Optellen van getallen

1. Optellen van getallen (hoofdrekenen)

2. Optellen van getallen (3 cijfers na de komma)

 • Aftrekken van getallen

1. Aftrekken van getallen (hoofdrekenen)

2. Aftrekken van getallen (3 cijfers na de komma)

 • Vermenigvuldigen van getallen

1. Vermenigvuldigen getallen (hoofdrekenen)

2. Vermenigvuldigen getallen (3 cijfers na komma)

3. Vermenigvuldigen van kommagetallen

 • Delen van getallen

1. Delen ( hoofdrekenen )

2. Staartdelingen (quotient en rest)

3. Delen van veelvouden van 10

4. Delen van kommagetallen

 • Afronden van getallen

1. Afronden op cijfers na de komma

2. Afronden tot tiental, honderdtal en duizendtal

 • Onderdelen van een getal

1. Eenheid, tiental, honderdtal, duizendtal

2. Tiende, honderdste, duizendste enz

3. Grootste en kleinste natuurlijk getal

 • Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9

1. Deelbaarheid door 3, 6 en 9

2. Deelbaarheid door 2, 4 en 8

3. Deelbaarheid door 5, 10 en 100

 • Breuken

1. Soorten breuken

2. Breuken afleiden uit figuren

3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal

4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk

5. Breuken vereenvoudigen

6. Breuken op gelijknamige noemer brengen

7. Optellen en aftrekken van breuken: basis

8. Optellen en aftrekken van breuken: eerst vereenvoudigen

9. Overzichtsoefeningen optellen en aftrekken breuken

10. Breuken vermenigvuldigen: basis

11. Breuken vermenigvuldigen: eerst vereenvoudigen

12. Breuken delen: basis

13. Breuken delen: eerst vereenvoudigen

14. Overzichtsoefeningen vermenigvuldiging en delen breuken

15. Breuken van getallen

16. Breuken en percentages

17. Overzichtsoefeningen breuken

 • Percentages

1. Van percentage naar getal

2. Van getallen naar percentage

3. Getal van percentage

4. Overzichtsoefeningen percentages

 • Grootste gemene deler en kleinst gemeen veelvoud

1. Grootste gemene deler

2. Kleinst gemeen veelvoud

3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV

 • Omzetten van maten (lengte, oppervlakte,..)

1. Lengtematen

2. Oppervlaktematen

3. Inhoudsmaten

4. Massa maten

5. Overzichtsoefeningen omzetten van maten

 • Tijd en temperatuur

1. Tijd (digitale en analoge klok)

2. Klok lezen (0 tot 12) omzetten in digitaal

3. Klok (0 tot 23) omzetten in digitaal

4. Verschil in tijd (met analoge klok)

5. Verschil in tijd (met digitale klok)

6. Temperatuurverschil berekenen

 • Romeinse Cijfers

1. Romeinse cijfers omzetten naar getallen

2. Getallen omzetten naar romeinse cijfers

 • Statistiek
 • Enkelvoudige gegevens

1. Soorten diagrammen bij statistiek

2. Gegevens afleiden uit een diagram

3. Gemiddelde van een aantal getallen

4. Mediaan van een aantal getallen

 • Beschrijvende meetkunde
 • Meetkundige begrippen

1. Punt, rechte, halfrechte en lijnstuk

2. Vlakke figuren herkennen

 • Schaal
 • Vlakke Figuren

1. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren

2. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen

3. Overzichtsoefeningen vlakke figuren

 • Ruimtelichamen

1. Soorten ruimtelichamen

2. Ontwikkeling van een kubus

3. Ontwikkeling balk: verbind de ontwikkeling met de juiste balk

4. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen

5. Overzichtsoefeningen inhoud en oppervlakte van ruimtefiguren

 

 

Wiskunde Oefeningen voor Lagere School 5de en 6de leerjaar (PAPIER)

31,99 €Prijs
  bottom of page