top of page

Op zoek naar een effectieve manier om je wiskundige vaardigheden te verbeteren? Bekijk mijn ​​boek "Vraagstukken voor 1ste tot 6de middelbaar"! Met de nadruk op extremum- en kwadratische vergelijkingen bevat dit 85 pagina's tellende  boek maar liefst 600 oefeningen om je wiskundige vaardigheden scherp te houden. Dit boek is bedoeld voor leerlingen in de eerste, tweede en derde graad en is een uitstekende aanvulling op elk wiskundecurriculum.

Vraagstukken met getallen

Regel van drie / Rechtevenredig

Omgekeerd evenredig

Verhoudingen

Percentages

Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden

Merkwaardige producten

Vraagstukken met lineaire functies en vergelijkingen

Zakgeld per maand

Op tijd naar school

Muziek aankopen

Zwemmen

Wiskundige formule opstellen

Wiskundige vergelijkingen opstellen

Zoeken naar een getal

Leeftijd nu en in de toekomst

Verdelen over groepen

Bezoek aan bioscoop, pretpark, boerderij

Geld verdelen

Overzichtsoefeningen vraagstukken 1 ste graad

Vraagstukken kwadratische functies en vergelijkingen

Som en product van 2 getallen

Oppervlakte rechthoeken

Verdeling tenten op kamp, koekjes in dozen

Kwadratische functies

Extremum Vraagstukken met kwadratische functies

Kwadraten en Producten van Getallen

Omheining om rechthoekig terrein

Rechthoek verdeeld in gelijke delen

Rechthoek in een vierkant

Stadion met atletiekpiste

Maken van een Goot

Maximale Winst

Rechthoek in gelijkbenige driehoek

Vraagstukken met veeltermfuncties

Vraagstukken Exponentiele functie

Met gegeven toename percentage

Toename percentage te berekenen

Vraagstukken met afgeleiden

Verplaatsing, Snelheid en Versnelling

Extremum vraagstukken met afgeleiden

Volume Cilinder

Doos maken uit vierkant stuk karton

Lint om doos

Rechthoek wentelen om zijde

Balk met omtrek

Vraagstukken met Integralen

Vraagstukken Telproblemen

Tellen met een Venn Diagram

Tellen met Boomdiagram

Product, Som en Complement Regel

Combinaties

Variaties

Herhalingsvariaties

Permutaties

Combinaties met indeling in groepen

Overzichtsoefeningen Combinatieleer

Vraagstukken statistiek

Gegevens afleiden uit een diagram

Vraagstukken Kanstheorie

Formule van Laplace

Voorwaardelijke kansen

Regel van Bayes

Binomiaalverdelingen

Geometrische verdelingen

Poisson verdelingen

Normaalverdelingen

 

1. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel zonder grafiek

2. Normaalverdelingen ( met GRM )

Overzichtsoefeningen Kansverdelingen

Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met steekproeven (5% Regel )

Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met normaalverdelingen

Vraagstukken Meetkunde

Stelling van Pythagoras

Inhouden en Oppervlakten

Verschuivingen , spiegelingen en rotaties

Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid

Goniometrie in rechthoekige driehoek

Goniometrie : cosinus en sinusregel

Vraagstukken met matrix

Prijs van appels en peren

Omzet van een winkel

Overgangsmatrix

Lesliematrix

Financiele Algebra

E Boek : Wiskunde Vraagstukken voor 1ste tot 6de middelbaar

25,00 €Prijs
    bottom of page