top of page

Inhoudsopgave

  • Enkelvoudige gegevens

1. Soorten Diagrammen bij Statistiek

2. Gegevens afleiden uit een diagram

3. Gemiddelde van een aantal getallen

4. Mediaan van een aantal getallen

5. Modus van een aantal getallen

6. Spreidingsbreedte van een aantal getallen

7. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte

8. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte )

9. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte )

  • Gegroepeerde gegevens

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel

  • Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken

1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk

2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie

  • Overzichtsoefeningen Statistiek

 

 

 

Om de PDF te verkrijgen : 

1. Koop de cover aan 

2. Na betaling , stuur een email naar Jozef.aerts@proximus.be 

3. In de mail , vermeld de naam van de persoon die wilt gebruik maken van het E-book

4. In de PDF file voeg ik de naam dan toe aan

a. het watermerk

b. de hoofding op elke pagina

c. op de eerste pagina

5. Dan stuur ik je je gepersonaliseerde copy op met email

 

Op deze manier krijg je een gepersonaliseerde copy en is het auteursrecht beter gewaarborgd .

Toch vraag ik je om de E-book NIET ROND TE DELEN

 

E Boek Wiskunde Oefeningen Statistiek

6,00 €Prijs
    bottom of page