top of page

DIT IS DE VERSIE VOOR VVKSO , gebaseerd op de leerplandoelstellingen van GEEL.

Wiskunde voor het naamloos Jaar BSO GO! ( 5 uur wiskunde )

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

Leerplandoelstellingen

14 rekenen met reële getallen.

15 drukken bij een formule één variabele uit in functie van de andere

16 lossen eerstegraadsvergelijkingen algebraïsch op.

17 lossen eerstegraadsvergelijkingen, eerstegraadsongelijkheden en stelsels van eerstegraadsvergelijkingen grafisch op.

18 leggen het verband tussen verschillende representaties van een functie, met name tussen verwoording, tabel, grafiek en voorschrift.

19 brengen met behulp van de grafiek, kenmerken van een functie in verband met de betekenisvolle situatie die door de functie beschreven wordt.

20 analyseren representaties en kenmerken van eerstegraadsfuncties.

21 berekenen in R machten met rationale exponent, n-de machtswortels en logaritmen.

22 hanteren modellen voor exponentiële groei.

23 onderzoeken de verdeling van één grootheid in een dataset in functie van de probleemstelling of onderzoeksvraag die aanleiding gaf tot de dataverzameling.

24 onderzoeken kansen met behulp van boomdiagrammen en de wet van Laplace

25 lichten in relevante contexten het belang toe van representativiteit bij steekproeven voor het formuleren van statistische besluiten over een populatie.

26 gebruiken de normale verdeling in authentieke contexten.

- tweedegraadsfuncties
- regel van horner
- afgeleiden van veeltermfuncties
- integralen van veeltermfuncties
- gelijkvormige driehoeken
- stelling van Pythagoras
- Goniometrie in rechthoekige driehoek
- Rationale functies
 

E -Boek Wiskunde Oefeningen Naamloos Jaar BSO GEEL ( 5 uur wiskunde )

19,00 €Prijs
    bottom of page