top of page

PDF Versie van mijn Boek : Wiskunde in de 21ste eeuw : 3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B + S - S' - S''

B+ S

Applicatie-en databeheer/ Autotechnieken

Bouwtechnieken/ Elektromechanische technieken

Elektronicatechnieken/ Elektrotechnieken

Houttechnieken/ Industriële ICT

Koel-en warmtetechnieken/ Mechanische vormgevingstechnieken

Podiumtechnieken/ Vliegtuigtechnieken

B + S’

Crossmedia/ Dentaaltechnieken

Grafimedia/ Optiektechnieken

Orthopedietechnieken

B + S”

Biotechnologische en chemische technieken

 

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube dat je meer uitleg geeft over het onderwerp .

Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten

Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening.

Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen

Daarnaast vind je 10 oefeningen per onderwerp .

Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen .

Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is

 

 • Inhoudsopgave
 • Kwadratische vergelijkingen/functies
 • Vierkantsvergelijkingen

1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen

2. Volledige Vierkantsvergelijkingen

3. Som en product Vierkantsvergelijkingen

4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen

5. Bikwadratische Vergelijkingen

6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters

7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen

 • Grafieken van kwadratische functies

1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies

2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies

3. Grafieken van algemene kwadratische functies

4. Onderdelen van kwadratische functies

5. Van grafiek naar kwadratische functie

 • Ongelijkheden van de 2de graad
 • Vraagstukken met Kwadratische functies
 • Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies
 • Exponentiele functies
 • Toenamefactor Exponentiele functie

1. Toenamefactor via percentage

2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma)

 • Exponentiele functies

1. Opstellen exponentiele functie

2. Van grafiek naar exponentiele functie

 • Exponentiele vergelijkingen

1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm

2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies

3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal )

4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal)

5. Exponentiele ongelijkheden

 • Vraagstukken Exponentiele functie
 • Overzichtsoefeningen Exponentiele functies
 • Logaritmen
 • Logaritmische functies
 • Rekenen met logaritmen

1. Logaritmische Getallen

2. Logaritme van een product

3. Logaritme van een quotient

4. Logaritme van een macht

5. Logaritme van som en verschil

6. Logaritme van grondgetal als breuk

7. Logaritme met omwisseling grondgetal

8. Logaritme van grondgetal als macht

9. Logaritmen met Wortels

10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen

 • Logaritmische vergelijkingen
 • Logaritmische ongelijkheden
 • Overzichtsoefeningen Logaritmen
 • Eigenschappen van functies

1. Domein afleiden uit grafiek

2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek

3. Nulpunten afleiden uit grafiek

4. Positieve waarden afleiden uit grafiek

5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek

6. Maxima afleiden uit grafiek

7. Minima afleiden uit grafiek

8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek

9. Dalen van functie afleiden uit grafiek

 • Afgeleiden
 • Differentiequotienten

1. Differentiequotient met functievoorschrift

2. Differentiequotient met waardentabel

3. Differentiequotient met grafiek

 • Afgeleide in een punt
 • Afgeleiden van functies

1. Afgeleiden van veeltermfuncties

2. Afgeleiden van goniometrische functies

3. Afgeleiden van Exponentiele functies

4. Afgeleiden van Logaritmische functies

5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies

 • Berekeningen met afgeleiden

1. Productregel bij afgeleiden

2. Quotientregel bij afgeleiden

3. Afgeleiden met kettingregel

 • Overzichtsoefeningen Afgeleiden
 • Extrema met afgeleiden

1. Maxima /minima van veeltermfuncties

2. Maxima en Minima Rationale Functies

3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties

4. Raaklijnen

5. Overzichtsoefeningen Raaklijnen

 • Vectoren in het vlak
 • Som van vectoren ( tekenen )
 • Gelijkheid van Chasles-Möbius
 • Bewerkingen vectoren ( eigenschappen )
 • Coordinaten van een vector
 • Vectoren vermenigvuldigen met een getal
 • Vectoren optellen ( met coordinaten )
 • Scalair product van 2 vectoren
 • Norm van een vector
 • Goniometrie
 • Graden en Radialen

1. Van Graden naar Radialen

2. Van Radialen naar Graden

 • Algemene Sinus functie

1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek

 • Statistiek
 • Gegroepeerde gegevens

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel

 • Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken

1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk

2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie

 • Overzichtsoefeningen Statistiek
 • Kansrekening
 • Verzamelingen opsommen
 • Tellen met een Venn Diagram
 • Tellen met Boomdiagram
 • Product, som en Complement Regel
 • Formule van Laplace
 • Voorwaardelijke kansen
 • Regel van Bayes
 • Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel
 • Normaalverdelingen ( met GRM )

 

 

 

E-Boek : 3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B + S -S' - S''

19,00 €Prijs
 • Geachte , u hebt zojuist een E book best