top of page

Wiskunde in de 21ste eeuw : 3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B + S - S' - S''

PAPIEREN VERSIE !!!!!!!

Editie 2024 : nu met extra vraagstukken

B+ S

Applicatie-en databeheer/ Autotechnieken

Bouwtechnieken/ Elektromechanische technieken

Elektronicatechnieken/ Elektrotechnieken

Houttechnieken/ Industriële ICT

Koel-en warmtetechnieken/ Mechanische vormgevingstechnieken

Podiumtechnieken/ Vliegtuigtechnieken

B + S’

Crossmedia/ Dentaaltechnieken

Grafimedia/ Optiektechnieken

Orthopedietechnieken

B + S”

Biotechnologische en chemische technieken

 

 

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube dat je meer uitleg geeft over het onderwerp .

Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten

Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening.

Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen

Daarnaast vind je 10 oefeningen per onderwerp .

Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen .

Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is

 

Inhoudsopgave

Kwadratische vergelijkingen/functies

Vierkantsvergelijkingen

1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen

2. Volledige Vierkantsvergelijkingen

3. Som en product Vierkantsvergelijkingen

4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen

5. Bikwadratische Vergelijkingen

6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters

7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen

Grafieken van kwadratische functies

1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies

2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies

3. Grafieken van algemene kwadratische functies

4. Onderdelen van kwadratische functies

5. Van grafiek naar kwadratische functie

Ongelijkheden van de 2de graad

Vraagstukken met Kwadratische functies

Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies

Exponentiele functies

Toenamefactor Exponentiele functie

1. Toenamefactor via percentage

2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma)

Exponentiele functies

1. Opstellen exponentiele functie

2. Van grafiek naar exponentiele functie

Exponentiele vergelijkingen

1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm

2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies

3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal )

4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal)

5. Exponentiele ongelijkheden

Vraagstukken Exponentiele functie

Overzichtsoefeningen Exponentiele functies

Logaritmen

Logaritmische functies

Rekenen met logaritmen

1. Logaritmische Getallen

2. Logaritme van een product

3. Logaritme van een quotient

4. Logaritme van een macht

5. Logaritme van som en verschil

6. Logaritme van grondgetal als breuk

7. Logaritme met omwisseling grondgetal

8. Logaritme van grondgetal als macht

9. Logaritmen met Wortels

10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen

Logaritmische vergelijkingen

Logaritmische ongelijkheden

Overzichtsoefeningen Logaritmen

Eigenschappen van functies

1. Domein afleiden uit grafiek

2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek

3. Nulpunten afleiden uit grafiek

4. Positieve waarden afleiden uit grafiek

5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek

6. Maxima afleiden uit grafiek

7. Minima afleiden uit grafiek

8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek

9. Dalen van functie afleiden uit grafiek

Afgeleiden

Differentiequotienten

1. Differentiequotient met functievoorschrift

2. Differentiequotient met waardentabel

3. Differentiequotient met grafiek

Afgeleide in een punt

Afgeleiden van functies

1. Afgeleiden van veeltermfuncties

2. Afgeleiden van goniometrische functies

3. Afgeleiden van Exponentiele functies

4. Afgeleiden van Logaritmische functies

5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies

Berekeningen met afgeleiden

1. Productregel bij afgeleiden

2. Quotientregel bij afgeleiden

3. Afgeleiden met kettingregel

Overzichtsoefeningen Afgeleiden

Extrema met afgeleiden

1. Maxima /minima van veeltermfuncties

2. Maxima en Minima Rationale Functies

3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties

4. Raaklijnen

5. Overzichtsoefeningen Raaklijnen

Vectoren in het vlak

Som van vectoren ( tekenen )

Gelijkheid van Chasles-Möbius

Bewerkingen vectoren ( eigenschappen )

Coordinaten van een vector

Vectoren vermenigvuldigen met een getal

Vectoren optellen ( met coordinaten )

Scalair product van 2 vectoren

Norm van een vector

Goniometrie

Graden en Radialen

1. Van Graden naar Radialen

2. Van Radialen naar Graden

Algemene Sinus functie

1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode

3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek

Statistiek

Gegroepeerde gegevens

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel

Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken

1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk

2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie

Overzichtsoefeningen Statistiek

Kansrekening

Verzamelingen opsommen

Tellen met een Venn Diagram

Tellen met Boomdiagram

Product, som en Complement Regel

Formule van Laplace

Voorwaardelijke kansen

Regel van Bayes

Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel

Normaalverdelingen ( met GRM )

3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B + S -S' - S'' Editie 2024

36,99 €Prijs
    bottom of page