top of page

PAPIEREN VERSIE

3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B

Geen traditioneel wiskunde boek, maar interactieve wiskunde met videos met uitleg en interactieve oefeningen om je kennis te testen en oefeningen op papier of PDF om alles nog eens te testen

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

In dit  boek voor 3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B vind je 65 bladzijden met 1300 Oefeningen voor de richtingen

Agrotechnieken dier  /  Agrotechnieken plant /Architectuur en interieur  /  Bakkerijtechnieken /Bedrijfsorganisatie.  /   Beeldende kunst/ Commerciële organisatie.  /  Defensie en veiligheid /Dierenverzorgingstechnieken.  /  Fotografie /Gezondheidszorg.  /  Horeca/ Internationale handel en logistiek.  /  Mode / Natuur- en groentetechnieken  / Opvoeding en begeleiding / Slagerij-traiteurtechnieken.  /  Sportbegeleiding / Taal en communicatie.  /  Toerisme /Topsport.  / Tuinaanleg en -beheer / Wellness en schoonheid

 

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.

Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

I.    Inhoudsopgave

II.    Exponentiele functies    6

A.    Toenamefactor Exponentiele functie    6

1.    Toenamefactor via percentage    6

2.    Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma)    7

B.    Exponentiele functies    8

1.    Opstellen exponentiele functie    8

2.    Van grafiek naar exponentiele functie    9

C.    Exponentiele vergelijkingen    10

1.    Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm    10

2.    Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies    11

3.    Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal )    12

4.    Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal)    13

5.    Exponentiele ongelijkheden    14

D.    Vraagstukken Exponentiele functie    15

E.    Overzichtsoefeningen Exponentiele functies    17

III.    Logaritmen    18

A.    Logaritmische functies    18

B.    Rekenen met logaritmen    19

1.    Logaritmische Getallen    19

2.    Logaritme van een product    20

3.    Logaritme van een quotient    21

4.    Logaritme van een macht    22

5.    Logaritme van som en verschil    23

6.    Logaritme van grondgetal als breuk    24

7.    Logaritme met omwisseling grondgetal    25

8.    Logaritme van grondgetal als macht    26

9.    Logaritmen met Wortels    27

10.    Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen    28

C.    Logaritmische vergelijkingen    30

D.    Logaritmische ongelijkheden    31

E.    Overzichtsoefeningen Logaritmen    32

IV.    Eigenschappen van functies    33

1.    Domein afleiden uit grafiek    33

2.    Beeld of Bereik afleiden uit grafiek    34

3.    Nulpunten afleiden uit grafiek    35

4.    Positieve waarden afleiden uit grafiek    36

5.    Negatieve waarden afleiden uit grafiek    37

6.    Maxima afleiden uit grafiek    38

7.    Minima afleiden uit grafiek    39

8.    Stijgen van functie afleiden uit grafiek    40

9.    Dalen van functie afleiden uit grafiek    41

10.    Differentiequotienten    42

V.    Statistiek    45

A.    Gegroepeerde gegevens    45

1.    Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel    45

2.    Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel    46

3.    Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel    47

4.    Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel    48

B.    Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken    49

1.    Spreidingsdiagram of Puntenwolk    49

2.    Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie    50

C.    Overzichtsoefeningen Statistiek    51

VI.    Kansrekening    52

A.    Verzamelingen opsommen    52

B.    Tellen met een Venn Diagram    53

C.    Tellen met Boomdiagram    54

D.    Product, som en Complement Regel    55

E.    Formule van Laplace    56

A.    Voorwaardelijke kansen    57

B.    Regel van Bayes    58

C.    Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel    59

D.    Normaalverdelingen ( met GRM )    63

3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B

31,99 €Prijs