top of page

PAPIEREN VERSIE

3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B

Editie 2024 : nu met extra vraagstukken

Geen traditioneel wiskunde boek, maar interactieve wiskunde met videos met uitleg en interactieve oefeningen om je kennis te testen en oefeningen op papier of PDF om alles nog eens te testen

In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

In dit boek voor 3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B vind je 65 bladzijden met 1300 Oefeningen voor de richtingen

Agrotechnieken dier / Agrotechnieken plant /Architectuur en interieur / Bakkerijtechnieken /Bedrijfsorganisatie. / Beeldende kunst/ Commerciële organisatie. / Defensie en veiligheid /Dierenverzorgingstechnieken. / Fotografie /Gezondheidszorg. / Horeca/ Internationale handel en logistiek. / Mode / Natuur- en groentetechnieken / Opvoeding en begeleiding / Slagerij-traiteurtechnieken. / Sportbegeleiding / Taal en communicatie. / Toerisme /Topsport. / Tuinaanleg en -beheer / Wellness en schoonheid

 

Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.

Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.

Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.

Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.

Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

I. Inhoudsopgave

II. Exponentiele functies 6

A. Toenamefactor Exponentiele functie 6

1. Toenamefactor via percentage 6

2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 7

B. Exponentiele functies 8

1. Opstellen exponentiele functie 8

2. Van grafiek naar exponentiele functie 9

C. Exponentiele vergelijkingen 10

1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 10

2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 11

3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 12

4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 13

5. Exponentiele ongelijkheden 14

D. Vraagstukken Exponentiele functie 15

E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 17

III. Logaritmen 18

A. Logaritmische functies 18

B. Rekenen met logaritmen 19

1. Logaritmische Getallen 19

2. Logaritme van een product 20

3. Logaritme van een quotient 21

4. Logaritme van een macht 22

5. Logaritme van som en verschil 23

6. Logaritme van grondgetal als breuk 24

7. Logaritme met omwisseling grondgetal 25

8. Logaritme van grondgetal als macht 26

9. Logaritmen met Wortels 27

10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 28

C. Logaritmische vergelijkingen 30

D. Logaritmische ongelijkheden 31

E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 32

IV. Eigenschappen van functies 33

1. Domein afleiden uit grafiek 33

2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 34

3. Nulpunten afleiden uit grafiek 35

4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 36

5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 37

6. Maxima afleiden uit grafiek 38

7. Minima afleiden uit grafiek 39

8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 40

9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 41

10. Differentiequotienten 42

V. Statistiek 45

A. Gegroepeerde gegevens 45

1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel 45

2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 46

3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel 47

4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel 48

B. Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken 49

1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk 49

2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie 50

C. Overzichtsoefeningen Statistiek 51

VI. Kansrekening 52

A. Verzamelingen opsommen 52

B. Tellen met een Venn Diagram 53

C. Tellen met Boomdiagram 54

D. Product, som en Complement Regel 55

E. Formule van Laplace 56

A. Voorwaardelijke kansen 57

B. Regel van Bayes 58

C. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 59

D. Normaalverdelingen ( met GRM ) 63

3de Graad D/A Finaliteit Leerplan B Editie 2024

31,99 €Prijs
    bottom of page